İnfina Blog

Finansal Teknolojilerin Geçmişi, Bugünü, Geleceği

Finansal Teknolojilerin Geçmişi, Bugünü, Geleceği

Sermaye piyasalarının gelişimi için finansal teknolojiler alanında sürekli yeni çözümler üreten ve bu sene 25. yılını kutlayan İnfina Yazılım’ın değerli kurucuları Sn. Y.Nejat Özek ve Sn. Nükhet Demiren’le finansal teknolojilerin geçmişi, bugünü ve geleceğine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

1. Dijital dönüşümün en derinden hissedildiği sektörlerden birisi de finans sektörü. Siz bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Y.Nejat Özek: Dünyada, tüm sektörleri hem üretim hem de tüketim tarafında derinden etkileyen bir dijital dönüşüm yaşanmaktadır. Finans sektörü de bu dönüşümün önemli bir parçasıdır. Finans kurumları için önemli olan, bu dönüşümü kendi bünyelerinde en sağlıklı şekilde tamamlayarak günün gerekliliklerine hızla uyum sağlamalarıdır. Özellikle banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, bireysel emeklilik şirketi gibi finans sektörünün dinamosu olan kurumlarda bu dönüşüm her yıl artarak devam etmektedir. Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ın da dijitalleşme yolcuğunda attığı değerli adımlarla birlikte finans sektörümüz günden güne daha dijital hale gelmektedir. Elbette ki Sermaye Piyasası Kurumu ile birlikte Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin çalışmaları da sektöre vizyon kazandırmaktadır.

Biz de İnfina Yazılım olarak 2021 yılından itibaren sektöre, dijital çağa uygun “Low Touch” ve “Akıllı Ürünler” sunarak bu konuda öncü olmak istiyoruz.

Nükhet Demiren: Konuyu sermaye piyasaları perspektifinden değerlendirdiğimizde özellikle Borsa İstanbul’un Bistech (Nasdaq) dönüşümü ile birlikte dijitalleşme süreçleri daha da hız kazandı diyebiliriz. Bu geçişle birlikte algoritmik işlemlerin farklı protokol destekleri ile çok daha hızlı gerçekleştiriliyor olması sektör açısından önemli bir adımdır. Diğer taraftan aracı kurumlarda yurtiçi hisse senedi alım-satım işlemlerine aracılık faaliyetlerinin sağladığı gelir ve avantajın da yavaş yavaş azaldığını görebiliyoruz. Artık rekabette önde olmak için dijital varlık yönetimi (robo danışmanlık), yabancı borsalara erişim, OTC yapılandırılmış ürünlerin kullanımı, kullanıcı dostu emir iletimi önyüzleri, yapay zeka desteği ile eldeki verilerin analitik olarak değerlendirilerek değer üretilmesi, operasyon ve muhasebe süreçlerinin e-devlet, MKK, BIST, Takasbank, KAP gibi platformlarla tam otomasyona tabi olması gibi konular günümüzde çok daha önemli hale gelmiş durumdadır.

25 yıllık tecrübemizle söyleyebilirim ki, sağladığımız tüm bu hizmetler için kurumların da dijital dönüşümü bir kültür olarak benimsemesi, bu değişimi içselleştirmesi çok önemli. Bu yaklaşım sayesinde finans sektörünün dijital dönüşümü çok daha etkin ilerleyecektir.

2. Dijitalleşme ve inovasyonun kültür olarak benimsenmesi ile birlikte birçok yeni kavram da hayatlarımıza girdi. Özellikle müşteri memnuniyetinin kilit nokta olduğu bu kavramlarla ilgili neler söylemek istersiniz?

Y.Nejat Özek: Günümüzde Endüstri 4.0 ve Finans 4.0’la birlikte artık Toplum 5.0’ı da konuşuyoruz. Bu yaklaşımların hepsinde dijitalleşme kavramı ön planda olmakla birlikte, hepsinin odağında insan bulunuyor. Artık her çözüm, insanın ihtiyaçlarını doğru anlamak için empati ile yaklaşmayı, ihtiyaca uygun çözümün analizi ve ortaya çıkarılması, optimum çözüm için optimum efor üzerine kurgulanıyor. Özetle; elimizdeki teknolojiye göre bir çözüm üretmek yerine, insanın ihtiyacına göre yeni teknoloji üretmek çok daha değerli hale gelmiş durumda. Bu noktada “Design Thinking” ve “Lean” yaklaşımlarından bahsedebiliriz.

İnfina Yazılım çağın gereklerine uygun yeni ve inovatif çözümleri sürekli geliştirmekte ve sektöre sunmaktadır. Müşterilerimizle kazan-kazan anlamında iş birliklerine her zamankinden daha hazır ve istekliyiz.

Nükhet Demiren: Günümüzde “Customer Success” kavramı da öne çıkmaktadır. Müşteri Başarısı olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu yaklaşımı, “müşterilerinizin ürününüzü kullanırken istedikleri sonucu elde etmelerini sağlamak” şeklinde özetleyebiliriz. Özellikle finans sektöründe zamanın en değerli hazine olarak kabul edildiği günümüzde, finans kurumlarının kendi müşterilerinin, aldıkları hizmetten en verimli şekilde faydalanmaları ve bunun takibi çok önemlidir. Müşterilerin başarısına sağlanan her katkı, kuruma da aynı oranda yansıyacaktır. Dolayısıyla artık klasik anlamda “Hesap Yönetimi” yerine “Müşteri Başarısı” kullanılmakta, müşteriyi doğru anlamak, müşterinin dünyasını doğru analiz etmek çok daha önem kazanmaktadır. Hizmet verdiğimiz kurumların hem müşterileri hem de çalışanları bizim de dolaylı olarak müşterimiz olmaktadır.

İnfina Yazılım içinde de hizmet verilen her paydaş için “Müşteri Başarısı” dinamik bir şekilde analiz edilmekte ve her bir kurumun “Mutlu Müşteri” olarak bu yolculuğa devam etmesi sağlanmaktadır.

3. Finans sektörünün geleceği ile ilgili öngörülerinizi alabilir miyiz?

Y.Nejat Özek: Geleceğin petrolü olarak kabul edilen “veri” ve bu verilerin analitik yaklaşımlarla işlenmesi, yine bu verilerden beslenen yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi başlıklar yakın gelecekte çok daha fazla hayatlarımızda olacak. Özellikle finans sektöründeki yıkıcı dönüşümlere baktığımızda karşımızda bu teknolojileri görüyoruz.

Ülkemizde sermaye piyasalarına baktığımda ise müşteriler açısından robo danışmanlık hizmetlerinin bireysel emeklilik sistemlerinde yaygınlaşmasına paralel olarak portföy yönetim şirketi, aracı kurum ve bankaların da bu konuya daha yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum. Kurumların kendi iş süreçleri açısından da artık operasyonel adımların otomasyonlara bağlanacağını, kullanıcıların işi yapan kişiden işi kontrol eden kişiye dönüşeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Özellikle sermaye piyasası kurumları personellerinin de bu dönüşümle birlikte kendilerine yeni yetkinlikler kazandıracağına inanıyorum.

Biz bu yaklaşımla birlikte yoğun insan gücü gerektiren yatırım fonları operasyonlarında tam otomasyon projesini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Tam otomasyon yaklaşımı ile hem e-devlet çözümleri için hem de aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin tüm iş süreçleri için çalışmalarımıza devam ederek, tüm adımlara “Low Touch” perspektifinden bakıyoruz. Robo danışmanlık üzerine Öneriver isimli bir spin off çıkardık. Veri analitiği ile ilgili olarak da hem sektör, hem kurum hem de müşteri davranışı analizlerine odaklanmış bir ekibimiz bulunmaktadır.

Kurumlar artık sadece kaliteli uygulamalar değil “akıllı uygulamalar” da talep edecekler. İnfina Yazılım olarak Ar-Ge gücümüzü bu hedefe odaklamış durumdayız.

Nükhet Demiren: Son dönemde yaşanan önemli bir gelişme de banka, aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin “Uzaktan Müşteri Edinimi” ile ilgili mevzuattaki olumlu gelişmeler. Sektörümüz açısından mihenk taşlarından biri olarak gördüğüm bu gelişme ile Avrupa’daki müşteri deneyimini biz de ülkemizde yaşayabiliyor olacağız. Zaten 25 yıldır uzmanı olduğumuz sermaye piyasası iş süreçlerini bir de uzaktan müşteri edinimine bağlıyoruz. Dolayısıyla sistemimizi kullanan kullanmayan tüm kurumlara bu servisi verebiliyoruz.

Elbette ki bu gelişmelerin sektör tarafından da aynı iştahla takip edilmesi, bu teknolojilere yatırım yapılması çok önemli. Sevdiğim bir söz var: “Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, geleceği yaratmaktır” diyor Peter Drucker. Bildiğiniz gibi finans sektörü rekabetin yoğun olduğu bir sektör. Dolayısıyla sermaye piyasası kurumlarının rekabette öne geçmesi artık teknolojiye yaptığı yatırımlarla doğru orantılı. Kendi geleceğini yaratmak isteyen finans kurumlarının bu dönüşümü bütçelemesi çok önemli.

Biz İnfina Yazılım olarak kendi adımıza tüm bu teknolojilere yatırımlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. 25 sene boyunca, her gün kendimize yeni bir şeyler katmak için aynı heyecanla çalışıyoruz.

4. 25. Yılını kutlayan İnfina Yazılım’ın önümüzdeki dönem çalışmalarından bahsedebilir misiniz?

Y.Nejat Özek: Bu sektörde 25 yıl boyunca kaliteli hizmet vermek, sürekli yeni müşteriler kazanmak, her birini “mutlu müşteri” olarak devam ettirmek, güncel teknolojilere yatırım yaparak sürekli olarak yeni ürünler üretmek gerçekten kolay bir iş değil. Öncelikle bu yolculuk boyunca İnfina Yazılım’a emek veren tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlerle birlikte geleceğe adım atan değerli müşterilerimize teşekkür ediyorum.

Şu anda 65 personeli ile 75 mutlu müşterisine 350 farklı implementasyon sunan, aynı zamanda sürekli olarak Ar-Ge projeleri üreten bir teknoloji şirketiyiz. Malatya Teknokent’te açtığımız ofiste de Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda aktif olarak 600’den fazla yatırım fonunun tüm muhasebe, operasyon ve raporlama işlemleri bizim çözümlerimizle gerçekleştiriliyor.

Özetle sektörün %75’ine hizmet veriyoruz. Burada elde ettiğimiz büyük başarıdan hareketle artık şirketimizin adını yurtdışında da duyurmak için yoğun mesai harcıyoruz. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Londra ofisimizde ilk yazılım ihracatını gerçekleştirdik. Amsterdam, Lüksemburg ve Azerbaycan’da da araştırma ve pazarlama çalışmalarımız devam ediyor.

İnfina Yazılım olarak İstanbul Finans Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren, yurtdışında da sürekli büyüyen bir fintech olmak en büyük hedefimizdir.

Nükhet Demiren: Çeyrek asır boyunca kesintisiz ve yenilikçi çözümler sunmak bizim için önemli bir başarı. Bu başarının planlı ve disiplinli çalışmak, doğru sorular sorarak gelen cevapları iyi dinlemek, ihtiyacı ve ihtiyaca uygun teknolojiyi doğru tespit etmek, her zaman bir sonraki adımı düşünmek, çözümlere farklı perspektiflerden bakarak yenilikçi fikirleri teşvik etmekle geldiğini vurgulamak isterim. Emek veren, katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum.

İnfina Yazılım’ın oluşturduğu ekosistem her geçen gün kendini yeniliyor. Sürekli olarak hem ülkemizde hem de globaldeki yeni gelişmeleri takip ediyor ve bu gelişmelere hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar, bankalar, emeklilik şirketleri ve diğer finans kurumları için konforlu ve yeni çözümler üretmeye devam edeceğiz.

Bir İnfina Yazılım kültürü olarak önümüzdeki dönemde de, değişimin daima hem içinde hem de öncüsü olmaya devam edeceğiz.

Y.Nejat Özek
İnfina Yazılım A.Ş.
Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Nükhet Demiren
İnfina Yazılım A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı