İnfina Blog

Finansta Yapay Zeka: Robo Danışmanlık

Finansta Yapay Zeka: Robo Danışmanlık

Robo Danışmanlık, varlık yönetimi hizmetinin dijital dönüşümüdür!

Robo Danışmanlık veya Dijital Varlık Yönetimi hizmetleri, varlık yönetimi hizmetinin dijital dönüşümüdür. Bu dönüşümde profesyonel varlık yönetimi hizmetinin kitlelere erişimi mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle endüstri 4.0 gibi, Robo Danışmanlığa da varlık yönetimi 2.0 denilebilir. Buna en güzel örnek, Spotify ve Netflix ile eğlence endüstrisindeki dönüşümdür. Müzik veya filmler bilgisayarlar ile oluşturulmuyor, yine insanlar tarafından üretiliyor, geliştiriliyor ama kullanıcıya erişimi şekil değiştiriyor. Kişiselleştirilerek herkese özel hale geliyor. Robo danışmanlık hizmeti de varlık yönetiminde tam olarak bunu sağlıyor.

Robo Danışmanlık sistemi, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi süreçlerini birleştirip otomatize ederek geniş bir kullanıcı kitlesine yönelik hizmet verebilen, insan müdahalesinden ve duygularından kaynaklı hata riskini en aza indiren veya tamamen ortadan kaldıran bir teknolojik girişimdir. Bu yapısı sayesinde, sunduğu hizmeti geleneksel portföy yöneticiliğine göre daha düşük bir maliyetle sağlamakta, dolayısıyla hitap ettiği müşteri kitlesini genişletebilmektedir.

2008 krizinden sonra başta ABD’de ortaya çıkan Robo Danışmanlık şirketleri küçük yatırımcıların birikimlerine profesyonel portföy yönetimi hizmetinin ulaştırılması amacıyla yola çıktılar. Robo 1.0 sürecinde sadece belirli bir finansal modelin teknoloji desteği ile uygulanması olarak başladı. Ardından Robo 2.0 sürecinde hibrit bir yapı ile tasarruf sahiplerinin kişiselleştirilmiş varlık yönetimi hizmeti alması sağlandı. Son dönemde Robo 3.0 sürecinde ise tüm finansal ihtiyaçların kurumlar arası entegrasyonlarla tasarruf sahiplerine sunulması sağlanıyor.

Dünyada 200'den fazla Robo Danışman yaklaşık 150 milyon kişiye ulaşarak 1,5 trilyon dolar yönetiyor. Bu sayının 2025'de bu rakamın 5 trilyon dolara ve 400 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

İnfina Yazılım’da, finansal hizmetler sektörünün en güncel teknolojik ihtiyaçlarını karşılama hedefimize bağlı olarak, varlık yönetimindeki dijital dönüşüme katılmak isteyen kurumların Robo Danışmanlık hizmeti verebilmeleri için Öneriver Robo Danışmanlık altyapısını geliştirdik.

- Full servis danışmanlığı içeren kişiye özel aracı kurum

Makine öğrenmesi modelleri ile finansal enstrümanların gelecek dönem beklentilerini profesyonel varlık yöneticilerinin görüşleri ile birleştiren Öneriver Robo Danışmanlık, çıktı olarak istenilen menkul kıymet veya varlık sınıfı üzerinden portföy dağılımı oluşturuyor.

Nobel ödüllü finansal model üzerinde, en üst seviyede kişiselleştirilmiş varlık dağılımı oluşturabilmek için akademik katkı alarak, patentli bir dağılım modeli geliştirdik. Bu modelin girdilerinden biri olan psikometrik risk profili anketlerini de yine akademik destek alarak geliştirdik. İnfina Yazılım’ın tecrübeli yazılım ekipleri tarafından modüler bir altyapı ile geliştirilen Robo Danışmanlık uygulaması kurumların ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı kapsamlarda kullanılabilmektedir. Sadece Bireysel Emeklilik sektörüne değil aracı kurum, banka ve portföy yönetim şirketleri de bu altyapıyı kullanarak farklı gruplardaki müşterilerine dijital varlık yönetimi hizmeti verebilir. Banka ve aracı kurumların tüm tasarruf sahiplerine istedikleri menkul kıymet veya kurumsal ürünlerden portföy dağılımı hizmeti verebilmesini sağlayan Öneriver Robo Danışmanlık, kurumsal portföyleri yönetmek isteyen kurumlar için de, makine öğrenmesi altyapısı ile varlık dağılımı destek sistemi olarak kullanılabiliyor.

Makine öğrenmesinin finansal hizmetler sektöründe giderek artan önemi ve karar almayı kolaylaştırıcı yapay zeka modelleri İnfina Yazılım’ın tecrübeli yazılım ve ürün yönetimi ekipleri ile varlık yönetiminin hizmetine Öneriver Robo Danışmanlık markası ile sunuluyor.

Burak Arslanpay
İnfina Yazılım A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı