İnfina Blog

Finansal Teknolojilerin Geçmişi, Bugünü, Geleceği

Mutlu Müşteri ve Müşteri Başarısı

Teknoloji şirketleri artık müşterinin gelirini artıracak yeni iş modelleri için projeler üretmektedir. Başarının odak noktası ise “birlikte” çalışılan, “kazan-kazan” modelidir.

Müşteri Başarısı olarak çevirebileceğimiz “Customer Success” günümüzün en önemli müşteri yaklaşımlarından biridir. Müşteri Başarısı kavramını, müşteri ve şirketin, sürdürülebilir karlılığını en üst düzeye çıkarmak için uzun vadeli, bilimsel olarak tasarlanmış ve profesyonel olarak yönlendirilmiş bir iş stratejisi olarak tanımlayabiliriz. Diğer taraftan da; pazarlama, satış, destek hizmetleri, eğitim ve birlikte inovasyon üretme faaliyetlerinin birbiri ile entegrasyonudur.

Müşterinize bu şekilde yaklaşabilmeniz için kendi iş süreçlerinizi de bu bakış açısıyla değiştirmeniz gerekmektedir. Müşterinin ürünü aldıktan sonraki deneyimi, memnuniyet ve ihtiyaç analizi ile müşterinin gelir artışına yapılabilecek potansiyel katkıların artırılabilmesi için, önce tüm bunların ölçülmesi gerekir. Özellikle banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, emeklilik şirketi gibi finans kurumları kendi müşterileri için bu ölçümü hassasiyetle takip etmelidir. Müşteriye dokunma periyotları, bu dokunuşlarda elde edilen veriler, müşterinin varsa yaşadığı problemlerin çözülmesi ve bunun takibi gibi mekanizmalar Müşteri Başarısı yaklaşımında kilit rol oynamaktadır. Mutlu Müşteri tüm bu kilit noktaların doğru yönetilmesiyle yakalanır.

Teknoloji şirketleri açısından baktığımızda ise “Mutlu Müşteri” oluşturma yolculuğunda müşteriye konforlu, güvenli ve stabil bir çalışma ortamı sunmanın yanında, artık müşterinin gelirini somut olarak artıracak projeler ortaya çıkarmak önem kazanmaktadır. Elbette elle yapılan işleri otomasyona dönüştürmek zaman maliyetini ve haliyle giderleri azaltmaktadır. Bununla birlikte teknoloji şirketleri artık müşterinin gelirini artıracak yeni iş modelleri için de fikir üretmekte ve yeni projeler ortaya çıkarmaktadır. Burada odak noktası ise “kazan-kazan” gelir modelidir.

Ülkemiz sermaye piyasaları açısından baktığımızda, örneğin ödünç menkul kıymet verme işlemleri için piyasayı otomatik olarak dinleyerek, doğru müşteriye, doğru işlemi otomatik olarak yönlendirip, sonucunu da sistemlere otomatik olarak aktarma işi, otomasyonun bir adım ötesidir. Burada oluşturduğumuz iş modelinde, “Müşteri Başarısı” kavramı somutlaştırılmaktadır. Aracı kurumlar için müşteri temsilcisi ve operasyon personelinden bağımsız çalışan, müşteriye ve dolaylı olarak aracı kuruma gelir üreten bir yapı oluşturulmuştur. Gelir modeli olarak “kazan-kazan” yaklaşımı ile hem müşteri, hem aracı kurum hem de İnfina Yazılım, bu süreçten kazanım elde etmektedir.

Gittikçe hızlı bir şekilde dijitalleşen dünyamızda, müşteri memnuniyetini sağlayabilmek adına İnfina Yazılım olarak biz öncelikle kendi süreçlerimizi dijitalleştiriyoruz. Böylelikle müşterilerimize dair tüm gelişmeleri adım adım izleyebiliyor, analitik yaklaşımlarla tüm bu verileri analiz edebiliyoruz. İhtiyaçları zamanında tespit edip, çözümleri de yine optimum efor ile üretebiliyor ve tüm bunları dijitalleştirdiğimiz iç süreçlerimizle ölçebiliyoruz. Özetle Müşteri Başarısı kavramını, en başında, İnfina Yazılım içinde başlatıyoruz.

Önümüzdeki dönemde, müşterilerimizle birlikte “kazan-kazan” gelir modelinin ve inovasyonun ön planda olduğu daha fazla proje üretmek için sürekli olarak yeni fikirler üzerinde çalışıyoruz.

İnfina Yazılım olarak, 25.yılımızı kutlarken, bundan sonra da mutlu müşterilerimiz için müşteri başarısını odağımıza alıp, sermaye piyasasının geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz.

Umut Volkan Yörük
İnfina Yazılım A.Ş.
Satış Grup Müdürü

Eren Kahya
İnfina Yazılım A.Ş.
Satış Yöneticisi

Karya Külcüoğlu
İnfina Yazılım A.Ş.
Satış ve Pazarlama Stajyeri