İnfina Blog

Trade İşlemlerinde Yeni Yaklaşımlar

Mutlu Müşteri ve Müşteri Başarısı

Geçmişte aracı kurumlar için ana rekabet argümanı işlem komisyon oranları ve kredi oranları iken günümüzde ön plana çıkan husus, güçlü ve esnek bir teknolojik alt yapı, bununla birlikte yatırımcılara sunulan ürün ve piyasa çeşitliliğidir.

Dijitalleşme tüm sektörlerde büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Bunu en yoğun hisseden sektörlerin başında Sermaye Piyasaları gelmektedir. Sermaye Piyasaları’nda lokomotifin Trade (Emir İletimi) olduğunu tespit edersek, şüphesiz bu sürecin en çok değiştirdiği, geliştirdiği ve dönüştürdüğü alan Trade dünyasıdır.

Öyle ki; 20 yıl öncesine kadar borsada elektronik işlemlere geçilmemişken, bugün borsalara emir iletim sürelerinde mili saniyeler bile yüksek olarak değerlendirilmeye başlanmış, manuel emir iletimleri yerini önemli ölçüde elektronik ve algoritmik işlemlere bırakmıştır. Bununla birlikte gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcılar her geçen gün yeni finansal enstrümanlara ve yeni piyasalara erişim ihtiyacı duymakta, tüm bu işlemlerini tek bir uygulamadan yapmayı beklemektedirler.

Önceki yıllarda aracı kurumlar için ana rekabet argümanı, işlem komisyon oranları ve kredi oranları iken günümüzde ön plana çıkan husus, güçlü ve esnek bir teknolojik alt yapı, bununla birlikte yatırımcılara sunulan ürün ve piyasa çeşitliliğidir. Son 10 yılda gelinen noktada, işlem hacimlerinin %70’den fazlasını yatırımcıların kendisi yapmakta ve bu işlemler 2-3 piyasa ile sınırlı kalmamaktadır. Günümüzde portföy yöneticilerinin iş yapış şekillerine baktığımızda sıklıkla portföylerini model portföy ile dengeleme (rebalancing) ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca işlemler, her bir aracı kurumun yazılımları ayrı ayrı kullanılarak yapılmakta veya ciddi bir telefon trafiğine maruz kalınmaktadır. Özetle, bir portföy yöneticisinin hayatını önceden olduğu gibi excel uygulaması üzerinden sürdürmesi imkansız hale gelmiştir.

En güncel yazılım teknolojileri, deneyimli yazılım ve ürün ekipleri ile finansal hizmetler sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan İnfina Yazılım geliştirdiği Infleks Trade uygulaması ile yukarıda ihtiyaçları tanımlanan sektörün tüm katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamayı başarmıştır.

Aracı kurumların temel aracılık hizmetlerindeki emir iletim ve yönetimi sürecini tek bir uygulama üzerinden ve operasyon sisteminden bağımsız olarak yöneten Infleks Trade aracı kurumların Borsa İstanbul’a ve yurtdışı borsalara erişimini sağlamaktadır. Bellek içi veri tabanı teknolojisini 10 yıldır kullanan Infleks Trade, kolokasyon ortamından ve şirket içinden eş zamanlı Borsa İstanbul’a erişebilmektedir. VIOP piyasasında, operasyon sisteminden tamamen bağımsız ve Takasbank ile aynı işleve sahip algoritmayı, tüm vadeli işlemler ve opsiyonlar için kullanabilmektedir. DMA (Direct Market Access) entegrasyonu ile çok sayıda yurtdışı platformdan eş zamanlı emir kabulü yapılabilir. Ouch ve Itch protokolleri ile kolokasyonda HFT (High Frequency Trading) emirler çalıştırılabilmektedir. Otomatik piyasa yapıcılığı ile aracı kurumlara büyük bir kolaylık ve tasarruf da sağlamaktadır.

Infleks Trade portföy yönetim şirketlerinde ve bankalarda da kullanılmaktadır. Portföy yöneticileri tek bir ekrandan tüm yurt içi ve yurt dışı piyasalara erişebilmekte, yine aynı ekrandan emir iletmek istediği aracı kurumu seçebilmekte, ileri düzey olarak adlandırılan model portföy, rebalance gibi fonksiyonları kullanıcı dostu bir ara yüzle kullanabilmektedir.

Bankaların Borsa İstanbul vadeli işlemler piyasasındaki piyasa yapıcılık ve emir iletim faaliyetlerini sürdürmeleri için de Infleks Trade kullanılmaktadır. Banka operasyon sistemi ile tam entegre olabilen Infleks Trade bankaların döviz piyasasında farklı vadeler üzerinden işlem yönetimini sağlamaktadır.

Operasyon sisteminden bağımsız ve esnek alt yapısı sayesinde, piyasalarda yaşanan gelişmeler ve kullanıcı talepleri tam zamanında ve kullanıcı deneyimini önceleyen bir perspektifle Infleks Trade ürünümüze yansıtılmaktadır.

Volkan Karakoçak
İnfina Yazılım A.Ş.
Trade Ürün Grubu Lideri