İnfina Blog

Vergi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm e-Hizmetler

Vergi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm e-Hizmetler

Değişime ayak uydurabilen şirketler, maliyet ve iş gücünden tasarruf ederken, bilginin dijital ortama aktarılması ile daha verimli çalışma olanağına da sahip oluyorlar.

Dijital dönüşüm ya da e-Dönüşüm, iş süreçlerinin bilgi teknolojilerinden faydalanılarak yeniden düzenlenmesi ve bilginin elektroniğe dönüştürülmesini ifade eden genel bir terimdir. Bununla birlikte ülkemizde, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan ve tüm vergi süreçlerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayan bir devlet projesi olarak da kendini göstermektedir.

e-Fatura ve e-Defter kullanımının 2014 yılı itibari ile Türkiye genelinde çok sayıda kurum için zorunlu hale gelmesi ve devletin resmi politikasına dönüşmesi, vergi denetiminin dijital ortamda daha hızlı ve verimli yapılmasına imkan verdi. Doğal sonucu olarak da vergi kaçağının önlenmesinde önemli bir rol oynamaya başladı. Vergi denetimi verimliliğini daha da arttırmak için son olarak 1 Temmuz 2020’de bu süreçlerin kapsamı genişletildi. e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter için alt sınırlar aşağıya gelirken e-İrsaliye uygulaması da başladı. Diğer yandan dijital dönüşüm dahilinde elektronik belge kullanımına geçilmesi enerji tasarrufuna da katkı sağladı. Kağıda basılı belgelerin üretimi ve kurumlar arasında transferi nedeniyle oluşan maliyetlerin neredeyse tamamını ortadan kaldıran elektronik belge odaklı uygulamalar sayesinde günlük 5 milyar TL’yi aşan bir tasarruf hedefleniyor.

Bugün geldiğimiz noktada, Avrupa örnekleri ile karşılaştırıldığında başta e-Fatura olmak üzere Türkiye’de kurulu olan e-Dönüşüm sisteminin çok başarılı olduğunu ve bu konuda Dünya vergi çevrelerinde örnek olarak gösterildiğini söyleyebiliriz.

Altyapısı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye uygulamalarının kullanımı için 3 temel yöntem mevcuttur. Bunlar; GİB’in e-Belge portalı, özel entegratör ve tam entegre sistemler. Yaygın olarak, birçok küçük ve orta ölçekli kurum e-Dönüşüm uygulamalarını özel entegratör portalları aracılığı ile kullanmaktadır. Bununla beraber sermaye piyasalarında yer alan büyük ölçekli, istisnai güvenlik ihtiyaçları olan veya kendi özel iş süreçlerine uyumlu çözümlere ihtiyaç duyan kurumlar ise entegrasyon yöntemini tercih etmektedir.

İnfina, entegre yazılım uygulamalarındaki tecrübesini de katarak e-Dönüşüm kavramını bir adım daha ileri götürüyor ve e-Hizmetler başlığı altında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye çözümlerini en iyi müşteri deneyimi ile birlikte sunuyor. Banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, emeklilik şirketi, yatırım fonu, yatırım ortaklığı ve diğer tüm sektörlerde hizmet veren kurumlar için çözümler üretiyoruz. e-Hizmetler ürün grubu olarak, konusunda uzmanlaşmış ekibimiz ile hem bu geniş kurumsal bir portföye hizmet vermekte, hem de zorunlu uygulamaların yanında e-Mutabakat, e-Muhasebe Fişi gibi diğer tamamlayıcı ürünleri sunarak, müşterilerimize uçtan uca bir dijital dönüşüm çözümü sağlamaktayız.

İnfina Yazılım olarak bu alanda ülkemizdeki uygulamaların ilk gününden bu yana müşterilerimize yenilikçi ürünler sunduk. Aynı zamanda, ortaya çıkan uygulamaların hizmet verdiğimiz sektörlere uyumluluğu hususunda öncü ve takipçi olduk. İçinde bulunduğumuz ve hızlanarak devam eden bu dijitalleşme sürecinde müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Alper Kanturvardar
İnfina Yazılım A.Ş.
E-Hizmetler Ürün Lideri