İnfina Blog

Ürün Yönetiminde Yeni Trendler

Ürün Yönetiminde Yeni Trendler

"Hiç yapılmaması gereken bir işi, çok iyi bir yöntem ve yürütüm ile yapmak kadar talihsiz ve faydasız bir durum yoktur." Peter Drucker

Ürün yönetimi en etkili anlatımıyla, ürün yaşam eğrisiyle pazar yaşam eğrisini aynı paralellikte yakalayabilme beceresidir. Ürünlerin ve geliştirilecek yeni özelliklerinin, müşterinin ihtiyaçlarına göre zamanlanması, planlanması, hazırlanması, sunulması ve sunulduktan sonra da takip ve koordine edilmesi, bu sürecin parçalarıdır.

Müşteri memnuniyetinin en önemli adımlarından biri olan ürün yönetimi, çok uzun sürelerden beri geleneksel ve analitik ağırlıklı yaklaşımlar ile yürütülen süreçleri içermekteydi. Bu anlamda yöneticilerin odaklandığı yürütümde; maliyet ve karlılığı esas alan birtakım sayısal değerler ile yapılan çıkarımlar ve verilen kararlar mevcuttu. Müşteriler ise bunun ötesinde bir beklentideydi.

Elbette ki ürün yönetimi içerisinde analitik yaklaşımlar hala önemini koruyor ancak bunun yanına müşteriler ile daha yakın çalışma ve onları anlayarak daha iyi bir tecrübe sunma gereksinimini de büyük oranda artıyor. Bu yönüyle dünyadaki trendleri takip ettiğimizde karşımıza “Desing Thinking” ve “Lean” yaklaşımlarının öne çıkmakta olduğunu görüyoruz. Bu yaklaşımlar en basit haliyle, ürün yönetiminin odağına insanı ve müşteri deneyimini alıyor.

"Hiç yapılmaması gereken bir işi çok iyi bir yöntem ve yürütüm ile yapmak kadar talihsiz ve faydasız bir durum yoktur.” diyor Peter Drucker. Lean yaklaşımının özeti budur. Burada temel yaklaşım, müşteriye sunulan değerle birlikte, israfı azaltacak konuları da aynı oranda değerlendirmektir. İsrafın “müşteriye değer kazandırmayan her şey” olduğunu vurgulamak gerekiyor. Lean modelinde, daha az kaynakla daha fazla değer üretirken, sürekli gelişim her zaman ön planda tutulur.

Bu modelin bir tamamlayıcısı olarak “Design Thinking” (Tasarım Odaklı Düşünme) yaklaşımı ile empati kurmak, doğrudan gözlemleme yaparak ihtiyaçları tanımlamak, tasarlamak, prototipleme ve prototiplerin kullanıcı ile testini içeren bir akışta, tamamen doğru bir yürütüm sağlanabilmektedir. Design Thinking yaklaşımı; insanı odağına alarak ürüne, gelişime, faydaya ve oradan da tasarıma ulaşmayı hedefler ve insana en iyi cevabı verene kadar bu süreçler devam ettirilir. Bu yaklaşım aynı zamanda tüm paydaşlar için kalıpların dışında düşünme becerisini üst seviyeye taşır.

İnfina Yazılım içinde ve kendi müşterilerimizle olan tüm iletişimimizin temelinde bu yaklaşımlar bulunmaktadır. Finans sektörünün dinamizmi, değişken ve gelişen yapısına uygun olarak biz de her sabah tüm ekiple yaptığımız retrospektif toplantılar yapmaktayız. Süreçleri yönetirken verdiğimiz kararları ve yürütümü Agile bir yaklaşımla değerlendiriyoruz. Bekleyen İş Listesi (Product Backlog) önceliklerini belirlerken, LEAN ve ROI (Return On Investment) yöntemleri ile de müşterilerimiz için değer yaratacak işleri hassas bir şekilde planlıyoruz. Müşterilerimizle periyodik olarak yaptığımız değerlendirmelerde, birbirimizi karşılıklı olarak dinliyoruz ve her ihtiyacı birlikte analiz ederek, optimum değer kazanımına birlikte ulaşıyoruz.

İnsanı odağına alan bu modellerde şüphesiz ki en önemli olgu iletişimdir. Burada da kritik nokta doğru soruları sormak ve karşıdakini tüm benliği ile dinlemek, bu iletişim boyunca “an”da kalarak odağı kaçırmamak ve sonuca kademe kademe ulaşmayı hedeflemektir.

25 yıl boyunca finans sektöründe her soruna geleceğe yönelik çözüm üretmek, ürünleştirilen hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak kolay değildir. Bu başarıda İnfina Yazılım Ürün Yönetimi ekiplerinin yeni trendleri takip ederek, insan temelli iletişimi sürekli olarak güncel tutması önemli bir yer tutmaktadır.

Oğuz Güney
İnfina Yazılım A.Ş.
Operasyon Ürün Grubu Lideri

Ömer Tural
İnfina Yazılım A.Ş.
Operasyon Ürün Grubu Lideri