İnfina Blog

Yatırım Fonları Operasyonlarında Tam Otomasyon

Yatırım Fonları Operasyonlarında Tam Otomasyon

Tam Otomasyonun sağlanması ile elde edilecek toplam değer, operasyonun kalite ve verimliliğini en yüksek seviyeye getirecektir.

Endüstri 4.0’ın konuşulduğu ve yalnızca süreçlerin değil hayatların da otomatize olmaya başladığı günümüzde, Infina Yazılım da kendi sektöründe çeyrek asırlık tecrübesini kullanarak bu alanda öncü olmaya devam ediyor.

Son yıllarda BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ve OKS (Otomatik Katılım Sistemi) uygulamasının ülkemizde yaygınlaştırılması, piyasada işlem gören varlık miktarının ve fon katılımcılarının bir anda çok yüksek bir sayıya ulaşmasını sağlamıştır. Buna bağlı olarak, değerleme yapan birimlerin sorumlu olduğu yatırımcı sayısı da aynı oranda büyümüştür. Fon hizmeti sağlayan kurumlar, bu sayı artışına paralel olarak eleman sayısını artırmış ya da mesai saatlerini uzatmak zorunda kalmışlardır.

Bu bağlamda, finans piyasalarının altyapı hizmeti veren yazılım evlerinin sorumluluğu da artmıştır. Bu sebeple mevcut operasyon sürecini otomatize etmek, işlerinin büyük bölümünü manuel olarak yürüten operasyon birimini aktif rolden çıkartarak süreci kontrol eden ve yalnızca bir problemle karşılaşıldığı zaman müdahale eden bir role dönüştürmek, hata payını en aza indirgeyerek çalışanlara optimal bir iş süreci sağlamak, kurumsal açısından çok önemli bir hedef haline gelmiştir.

Bu gelişmeler beraberinde yeni kavramlar da getirmiştir. Bu kavramlardan belki de en önemlisi tam otomasyondur. “Tam Otomasyon”un sağlanması ile elde edilecek toplam değer, operasyonun kalite ve verimliliğini en yüksek seviyeye getirecektir. İnsana özgü hataların azaltılması, zamanın etkin kullanılması ve maliyetten tasarruf edilmesi ile rekabet üstünlüğü kazanılmasını sağlayacaktır.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda; operasyon sürecinden insan faktörünü olabildiği kadar takip noktasına çekmek hem operasyon hızını optimal hale getirecek hem de hata payı sıfıra yakın olan bir sektörde çalışanların mutlu ve verimli, operasyon sürecinin ise en doğru şekilde işlemesini sağlayacaktır.

Yatırım fonu operasyon süreçlerinde tam otomasyon sağlamak için İnfleks Operasyon-Fast ürünümüzü sektöre kazandırma yönünde önemli adımlar atmış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu üründe, özetle aşağıdaki tüm süreçler, tam otomasyon kapsamında kullanıcı müdahalesi olmadan gerçekleştirilebilmektedir:

  • Organize Piyasalardaki Tüm Menkul Kıymet Tanımları
  • Organize Piyasalardaki Kapanış Değerlemeleri
  • Sermaye Artırım ve Temettü Tanımları
  • BIST, Takasbank ve Tezgahüstü Piyasalardaki Tüm Günlük İşlemlerin Aktarımları
  • Günlük/Aylık Rapor(KAP), KAP Gider Raporu, Nakit Raporu, SPK Yatırım Limit Aşım Raporu, Mali Raporların Gönderimi (Mizan, Bilanço, Gelir Tablosu)
  • Periyodik Yevmiye/Kebir Defter Oluşturma
  • Otomatik Fon Fiyatı Değerlemesi
  • Operasyon ve İç Denetim Mutabakatlarının Sağlanması
  • Planlanmış Günsonu

Yukarıda sayılan başlıklar altında çok daha detaylı işlemler de mevcut olup, bu işlemlerin gerçekleşme sonuçları otomatik olarak raporlanmaktadır.

Şunu özellikle ifade etmek isteriz; İnfleks Operasyon – Fast kurumunuzun dijital çağa hazırlanmasında çok önemli bir adım olacaktır.

Fırat Dizdar
İnfina Yazılım A.Ş.
Varlık Yönetimi Proje Ofisi Yönetim Sorumlusu

Melike Meriç
İnfina Yazılım A.Ş.
Varlık Yönetimi Grubu Ürün Yönetici Yardımcısı