İnfina Blog

Kalite Odaklı Süreç Yönetimi

Kalite Odaklı Süreç Yönetimi

Kalite odaklı standartlarla çalışarak risklerini minimize eden kurumlar, hem karlılıklarını artırır hem de rekabette öne geçerler.

Kalite Güvencesi; ürün ya da hizmetin, kalite konusundaki beklentileri karşılaması amacıyla yeterli güveni sağlaması için geliştirilen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Süreçlerin standardize edilmesi, ürün kalitesinin süreç kalitesine bağlı olmasından dolayı son derece önemlidir. Standart ürün üretilmesi standart süreçlere bağlıdır. Her versiyonun aynı kalitede geliştirilmesi aynı standart süreçlerin uygulanması ile mümkün olabilir.

Müşteri ihtiyaçlarının aynı kalite düzeyinde karşılanması, bu amaçla süreçlerin güvence altına alınması, hizmet verdiğimiz sektör dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuzda son derece önem taşımaktadır.

İnfina Yazılım olarak bizim hedefimiz, yürüttüğümüz projelerin, hem teknik hem de iş modeli anlamında kalite seviyesini yükseltmek, olası riskleri azaltmak ve proje performansını ölçebilir noktaya gelmektir. Buna paralel olarak amacımız mevcut iş süreçlerimizi iyileştirerek, varsa bizi yavaşlatan unsurları belirlemek ve kişilerden bağımsız sistemlerin çalıştığı bir yapı oluşturmaktır.

İnfina Yazılım olarak bir dizi prosedür tanımlayarak ve bunları hayata geçirerek ürün ve süreç kalitemizi güvence altına almış bulunmaktayız. Bunlardan bazılarını Proje Yönetimi Prosedürü, Yazılım Geliştirme Prosedürü, Ürün Yönetimi Prosedürü, Destek Yönetimi Prosedürü, Değişiklik Yönetimi Prosedürü ve Süreç Yönetimi Prosedürü olarak tanımlayabiliriz. Bu prosedürleri bir bütün olarak uygulamak, kaliteli bir yürütümü sağladığı gibi sonuçların da ölçülerek iyileştirilmesine olanak sunmaktadır. Böylece İnfina Yazılım tüm süreç ve hizmetlerini sürekli takip eden, muhtemel risklerini önden görebilen ve iyileştiren bir yapıya kavuşmuştur. Bu yaklaşım geliştirilerek sürdürülecektir.

Kalite yönetiminde bir diğer önemli husus, kod kalitesinin ve kodun sızdırmazlık özelliğinin sürekli geliştirilmesidir. Bu anlamda düzenli testlerden geçerek, sektörün giderek artan güvenlik standartlarına yeterli konumda olmayı sağlamaktayız. Konunun önemi ve güncelliği sebebiyle bu konudaki yatırımlarımızı da en güncel ihtiyaçlar doğrultusunda sürdüreceğiz.

İnfina Yazılım, bu yılın başında şirketin tüm kalite yönetimini tek bir merkezde toplayarak güven veren bir organizasyon kurmuştur. Kurulan bu yapı 2021 yılında bir iç denetim sorumlusu ile güçlendirilecektir. Böylece İnfina Yazılım, kuruluşunun 25. yılını kutlarken müşteri memnuniyeti kadar müşteri güvenliğini de sağlamaktadır.

Çiğdem Alev
İnfina Yazılım A.Ş.
Kalite Güvence Koordinatörü