İnfina Blog

Dijital Çağda Veri İhtiyacını Karşılamak

Dijital Çağda Veri İhtiyacını Karşılamak

Hiçbir şey yapmamanın maliyeti yüksektir! Dijital dönüşümü odağına almış kurumlarda, gün geçtikçe artan verilerin akıllıca yönetilmesi hayati önem kazanırken, bir dijital dönüşümün başarısının benimsenmesinin özünde etkili veri kalitesi ve sağlanan verilere güven yer almaktadır.

Dijital dönüşüm çeviklik gerektirir ve veriler, kurumun bu çeviklik için ihtiyaç duyduğu enerji kaynağı olarak hizmet ederler. Bu nedenle veri kalitesi, rekabet avantajı elde etmek için büyük bir fırsat sunar. Unutmamak lazım ki, erken yatırım yapan kuruluşlar kendilerini farklılaştıracak ve pazar liderleri olarak öne çıkacaklardır. Çünkü hiçbir şey yapmamanın maliyeti yüksektir.

Veri teknolojileri, bilim ve süreçlerin hızlı gelişimi, iş kuralarının hızlı bir şekilde değişimine sebep olurken, bu değişim aynı zamanda organizasyonları dijital dönüşüme doğru yönlendirmeye de devam ediyor. Dijital dönüşümde, bir işletmenin müşteri beklentilerini karşılamak ve performansı göze çarpacak şekilde artırmak için, kurum tarafından teknolojinin nasıl kullandığı en kritik konuyu oluşturuyor. Dijital dönüşümü odağına almış kurumlarda, gün geçtikçe artan verilerin akıllıca yönetilmesi hayati önem kazanırken, bir dijital dönüşümün başarısının benimsenmesinin özünde etkili veri kalitesi ve sağlanan verilere güven yer almaktadır. Bu kurumlar, öncelikle verilerine ve kurum genelinde farklı sistemlerde yer alan kritik verileri hızlı bir şekilde nasıl temizleyeceğine, nasıl gözden geçireceğine ve nasıl kullanacaklarına odaklanmalıdır.

Ülkemizdeki sermaye piyasalarına baktığımızda bu ihtiyacı somut olarak tespit edebiliyoruz. Portföy yönetim şirketleri açısından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda her gün yayınlanan yüzlerce bilgi içinde sadece ihtiyacı olanlara ulaşmak çok değerlidir. Yönettikleri portföylerde bulunan varlıklarla ilgili olarak belirleyebilecekleri özel kriterler, bu kriterlere bağlı olarak tetiklenecek başka iş süreçleri, tespit edilen verilerle ilgili analitik sonuçlar çıkarmak, rekabet avantajı sağlayacaktır. Yine yatırım fonları operasyonu ve portföy saklama hizmeti veren kurumların, ihraç edilen SGMK, yeni VIOP kontratları, endekslerin, hisse ve varantların tanım ve kapanış değerlerini otomatize edilmiş bir yapı ile sistemlerine aktarması hem zaman maliyetini azaltmakta hem de hata riskini ortadan kaldırmaktadır.

Günümüzde veri girişlerinde otomasyon yaklaşımları finans sektöründe daha yoğun kullanılmaktadır. Bu bakış açısıyla, bir sermaye piyasası kurumunun hisse senetlerinin bedelli/bedelsiz sermaye artırımı/azaltımı ve temettü işlemlerini hala elle yapıyor olması yerine, bunu bir servis olarak sistemine entegre etmesi “mutlu çalışan” ve “mutlu müşteri” sonucunu doğuracaktır. Emeklilik şirketleri açısından baktığımızda katılımcılara gönderilen günlük, haftalık ve aylık bültenlerin, ajans tasarımı yaklaşımıyla görselleştirilerek, verilerin de servis ile otomatik olarak oluşturulduğu durumda, bu işin fayda/maliyet konusu şirket için en optimum seviyeye ulaşmaktadır. Burada saydığımız her örnek İnfina Yazılım tarafından müşterilerinin kullanımına sunulmuş uygulamalar olup, ihtiyaçlara uygun olarak sürekli olarak yeni servisler devreye alınmaktadır.

İnfina Services, finans kurumlarının günlük operasyon sürecinde zaman kaybını minimuma indirmeyi hedefleyen vizyonuyla, bu yazıda örneklendirilen tüm verileri ve daha fazlasını içeren bir servis hizmet sunuyor. Diğer yandan, İnfina Services API hizmeti sayesinde bu verilere İnfina Yazılım’ın yazılım yelpazesindeki ürünlere sahip olmadan da, kurumların erişim sağlamasını mümkün kılıyor. İnfina Yazılım, içinde bulunduğumuz dijital çağda her türlü veri ihtiyacınızı eksiksiz karşılıyor.

Murat Dosay
İnfina Yazılım A.Ş.
İş Zekası ve Bilgi Servisleri Ürün Lideri