İnfina Blog

Bugünden Geleceğe İnsan Kaynakları

Bugünden Geleceğe İnsan Kaynakları

“Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar iyi zamanlar getirir. İyi zamanlar zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar zor zamanlar getirir.”

Bulunduğumuz yerden ileriye de başka türlü gidilmiyor belki de değil mi?

Dünyamız zorlu bir virajdan geçiyor, bizleri umutlu kılan ise döngüyü tamamlamak ve ilerlemek için zor zamanların güçlü insanlar yaratacağı, güçlü insanların da iyi zamanları getireceği gerçeği. Peki nasıl güçleneceğiz?

Güçlü insanın kelime anlamlarından biri de nitelikleri ile etki yaratan, etkili insandır. Demek ki asıl mesele insan ve insanın kendini keşfetme yolculuğudur. İnsan kendini tanıdıkça, farkındalığı arttıkça, zayıf kaslarını güçlendirebilir, kendini tanıdıkça güçlü kaslarını kaybetmemek için çaba harcar. İnsanın kendini tanıyabilmesinin yolu ise kendini nazikçe eleştirebilmesinden, iyi gözlemler yapabilmesinden, kendisine verilen geribildirimleri dikkate almasından, merakını ve yeni şeyler keşfetme arzusunu kaybetmemesinden geçiyor.

Yaşadığımız bu dönem aslında hiçbir döneme benzemiyor. Üzerlerinde defalarca ve belki de aylarca çalışılan acil eylem planlarının bir kısmı yetersiz kaldı, birçok alanda hayat durdu. İşte tam da bu durumdayken, gerekli yetkinliklere sahip liderler ve çalışanlar kurumlarını hızla ayağa kaldırdı ve bu yeni süreci yönetebilme becerilerini ortaya koyarak rekabette üstünlük sağladılar.

İnsan Kaynakları açısından baktığımızda bu yeni dönemde ve orta vade gelecekte en çok ihtiyaç duyulan ve etkin bir insan olmak için gerekli yetkinlikler neler olacak? İlk akla gelenlere bakalım;

Çeviklik; ne yapacağını bilmediğin durumda ne yapacağını bilebilmektir.

Adaptasyon; içine girdiği çevreye, iklime duruma uyum halidir.

Karmaşık Problemleri Çözme; duruma özgü ve şartlara göre değişebilen çözüm adımlarından oluşan ve alt problemlere ayrılabilen problemleri çözebilme durumudur.

Derinlemesine Kavrama; yeni bilgileri detaylı olarak incelemek ve önceden var olan bilgilerle ilişkilendirip, fikirler arasında bağ kurabilmektir.

Belirsizliğe tolerans; çok anlamlılık ve çelişkiler nedeniyle ortaya çıkan güvensizliğe dayanıklılık ve bu durumla yapıcı bir şekilde başa çıkabilme durumudur.

Akıllı öğrenme; doğru şeyi öğrenmeyi bilmektir.

Bu yetkinlikler elbette bugünden yarına edinilebilecek yetkinlikler değildir. Zamanla, deneyimle ve kişinin öz farkındalığıyla edinilip şekillendirilebilirler. Bu edinim yolculuğundan güçlü insanlar olarak çıkabilmek için kurumlara da görevler düşüyor. Bu görevlerin başında, gelişim için “alan açma” ve çalışanların belirsiz ve riskli bir durumda karşılaştıklarında, kurumun taahhütlerinin ve davranışlarının tutarlı olduğuna inancı ifade eden “güvendir”.

İnfina Yazılım 25 yıllık sağlam geçmişiyle, çalışanlarına bu güven ortamını sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. Zira bugünkü başarımızın esas mimarı çalışanlarımızdır.

İnfina Yazılım 25.yılında heyecanla hazırladığı yeni vizyonunun odağına “Mutlu Çalışan, Mutlu Müşteri” mottosunu koymuştur.

25 yıllık sektör deneyimi, kökleri geçmişte gözleri gelecekte 4 kuşağın ahenkle çalışabildiği ılıman çalışma iklimi, yetenekli, çalışkan, şirketini seven, müşterilerine değer veren, sürekli kendisini ve birbirini geliştiren 65 güçlü çalışanıyla, büyüyen, kendi ürünlerini üreten bir yazılım şirketidir. İnfina Yazılım, global ekonominin çok ciddi darbe aldığı bu dönemde, ülkemiz ve hatta dünya ekonomisine katkı sağlıyor olmanın farkındalığıyla, güçlü bir yazılım şirketi olarak hizmet vermeye de devam edecektir.

İnfina Yazılım olarak yetkin kadro, etkin teknolojimizle geleceği birlikte tasarlayacağız. Yapabileceklerimiz hayal gücümüz kadar sınırsız!

Özlem Bulan Karadağ
İnfina Yazılım A.Ş.
İnsan Kaynakları Yöneticisi